Размер на шрифта:

За Констру.Мат - 2000

 1. ПРОФИЛ CW 100 KNAUF
  ПРОФИЛ CW 100 KNAUF
  Наименование Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
  л.м. 2.19 2.63

  Научете повече от фирмата-производител »
 2. ПРОФИЛ CW 75 KNAUF
  ПРОФИЛ CW 75 KNAUF
  Наименование Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
  л.м. 1.93 2.32

  Научете повече от фирмата-производител »
 3. ПРОФИЛ CW 50 KNAUF
  ПРОФИЛ CW 50 KNAUF
  Наименование Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
  л.м. 1.66 1.99

  Научете повече от фирмата-производител »
 4. ПРОФИЛ UW 100 KNAUF
  ПРОФИЛ UW 100 KNAUF
  Наименование Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
  л.м. 2.21 2.65

  Научете повече от фирмата-производител »
 5. ПРОФИЛ UW 75 KNAUF
  ПРОФИЛ UW 75 KNAUF
  Наименование Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
  л.м. 1.66 1.99

  Научете повече от фирмата-производител »
 6. ПРОФИЛ UW 50 KNAUF
  ПРОФИЛ UW 50 KNAUF
  Наименование Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
  л.м. 1.38 1.65

  Научете повече от фирмата-производител »
 7. ПРОФИЛ CD 60/27 KNAUF
  ПРОФИЛ CD 60/27 KNAUF
  Наименование Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
  л.м. 1.29 1.55

  Научете повече от фирмата-производител »
 8. ПРОФИЛ UD 28/27 KNAUF
  ПРОФИЛ UD 28/27 KNAUF
  Наименование Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
  л.м. 0.87 1.04

  Научете повече от фирмата-производител »
 9. ПРОФИЛ CW 100 0.50mm
  ПРОФИЛ CW 100 0.50mm
  Наименование Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
  л.м. 1.62 1.94

  Научете повече от фирмата-производител »
 10. ПРОФИЛ CW 75 0.50mm
  ПРОФИЛ CW 75 0.50mm
  Наименование Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
  л.м. 1.40 1.68

  Научете повече от фирмата-производител »
 11. ПРОФИЛ CW 50 0.50mm
  ПРОФИЛ CW 50 0.50mm
  Наименование Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
  л.м. 1.18 1.42

  Научете повече от фирмата-производител »
 12. ПРОФИЛ UW 100 0.50mm
  ПРОФИЛ UW 100 0.50mm
  Наименование Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
  л.м. 1.37 1.64

  Научете повече от фирмата-производител »
 13. ПРОФИЛ UW 75 0.50mm
  ПРОФИЛ UW 75 0.50mm
  Наименование Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
  л.м. 1.15 1.38

  Научете повече от фирмата-производител »
 14. ПРОФИЛ UW 50 0.50mm
  ПРОФИЛ UW 50 0.50mm
  Наименование Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
  л.м. 0.93 1.12

  Научете повече от фирмата-производител »
 15. ПРОФИЛ CD 60/27 0.50mm
  ПРОФИЛ CD 60/27 0.50mm
  Наименование Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
  л.м. 1.00 1.20

  Научете повече от фирмата-производител »
 16. ПРОФИЛ UD 28/27 0.50mm
  ПРОФИЛ UD 28/27 0.50mm
  Наименование Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
  л.м. 0.59 0.71

  Научете повече от фирмата-производител »
 17. ПРОФИЛ CW 100 0.45mm
  ПРОФИЛ CW 100 0.45mm
  Наименование Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
  л.м. 0.00 0.00

  Научете повече от фирмата-производител »
 18. ПРОФИЛ CW 75 0.45mm
  ПРОФИЛ CW 75 0.45mm
  Наименование Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
  л.м. 1.11 1.33

  Научете повече от фирмата-производител »
 19. ПРОФИЛ CW 50 0.45mm
  ПРОФИЛ CW 50 0.45mm
  Наименование Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
  л.м. 0.95 1.14

  Научете повече от фирмата-производител »
 20. ПРОФИЛ UW 100 0.45mm
  ПРОФИЛ UW 100 0.45mm
  Наименование Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
  л.м. 1.05 1.26

  Научете повече от фирмата-производител »
 21. ПРОФИЛ UW 75 0.45mm
  ПРОФИЛ UW 75 0.45mm
  Наименование Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
  л.м. 0.88 1.06

  Научете повече от фирмата-производител »
 22. ПРОФИЛ UW 50 0.45mm
  ПРОФИЛ UW 50 0.45mm
  Наименование Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
  л.м. 0.72 0.86

  Научете повече от фирмата-производител »
 23. ПРОФИЛ CD 60/27 0.45mm
  ПРОФИЛ CD 60/27 0.45mm
  Наименование Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
  л.м. 0.65 0.78

  Научете повече от фирмата-производител »
 24. ПРОФИЛ UD 28/27 0.45mm
  ПРОФИЛ UD 28/27 0.45mm
  Наименование Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
  л.м. 0.39 0.47

  Научете повече от фирмата-производител »